IZS V MŠ FÜGNEROVA

V druhém květnovém týdnu se seznamovaly děti ze třídy Motýlků s různými povoláními. Středa patřila integrovanému záchrannému systému. Děti znají dobře důležitá telefonní čísla, která si zapamatovaly díky pomůcce s posledním číslem (150 - nula připomíná rybník, 155 - pětka vypadá jako invalidní vozík a 158 - osm představuje pouta). Paní učitelky zahrály s ručně šitými postavičkami IZS příběh o dopravní nehodě. Scénka měla výchovně-vzdělávací podtext s prevencí o bezpečnosti při hře a pohybu na komunikaci.  Děti se zábavnou formou dozvěděly, co v takové situaci dělat, jak se zachovat a jak zavolat pomoc. Poté následovala názorná ukázka zapůjčeného oblečení a vybavení jednotlivých složek IZS. Od hasičů nejvíce zaujala děti přilba, váha zásahového obleku a možnost vyzkoušet si rozvinout hadici. Z policejní výstroje nejžádanější byl na vyzkoušení protiúderový štít, přilba a teleskopický obušek.  Z oblasti zdravotnictví vévodil prvnímu místu stetoskop, kterým poslouchaly děti své srdce.  Vidět vše na vlastní oči a možnost si cokoliv vyzkoušet bylo pro děti velkým zážitkem. Velmi děkujeme jednotlivým složkám za zapůjčení všech věcí v tak velkém množství.


Ukaž mi moje město

Ukaž mi moje město je název mezinárodního projektu Erasmus, do kterého je zapojena Česká republika, Slovesnká republika, Chorvatsko a Polsko. Česká republika je zastoupena mateřskými školami v Jičíně. 
Děti ze třídy Motýlků se naučily program, při kterém tančily a zpívaly Znám já jeden krásný zámek. Píseň nejen zpívaly pomocí textu, ale také brumendem za doprovodu ozvučných kamenů.
Ve středu 9. září se vydaly děti do Lodžie, kde krátký program ukázaly zahraniční návštěvě za přítomnosti Albrechta z Valdštějna. 
 

Pohádková jabloňka

Ve pátek 4. září se sešly děti ze třídy Berušek a Motýlků u jabloňky na zahradě MŠ. Přivítaly zahradníka, který přišel pomoci se sklizní úrody. Společně utvořili veliký kruh a zazpívali Šel zahradník do zahrady. Děti obdivovaly jabloňkovou vílou, která dohlíží na růst jablíček. 

Bohužel se jablíček urodilo velmi málo. Zahradník byl na tuto situaci připravený a přinesl jablíčka z jiné jabloňky. 

Společně jsme jablíčka omyli a ochutnali. 

 

Nový školní rok 2020/2021

S mateřskou školou se rozloučili předškoláci, kteří usedli do školních lavic základních škol. Přejeme, aby se jim ve škole dařilo. 

V MŠ se z nejstarších Berušek se přes prázdniny stali  Motýlci. Přivítali jsme nové kamarády, především v Beruškách. To ale nejsou jediné změny. Z mateřské školy odešla školní asistentka Hana a paní učitelka Bára. Přivítali jsme novou tvář školní asistentku a paní učitelku na pobyt venku v jedné osobě, která se jmenuje Zdeňka. 

Ve třídách se vyměnily paní učitelky. V Beruškách je paní ředitelka s paní učitelkou Ájou a v Motýlkách paní učitelka Ivča s paní učitelkou Mirečkou. 

Celým školním rokem nás bude provázet Sportík, což je kamarád z třídních vzdělávacích programů s názvem „Hrajeme si se Sportíkem“.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěr školního roku 2019/2020

Mateřská škola v průběhu koronavirové krize nebyla sice zavřená, ale dětí docházelo do školky málo. Velmi rády přivítaly paní učitelky návrat dětí, ke kterému docházelo již od konce května. Ve školce bylo hned veseleji a mohly se uskutečňovat některé naplánované akce, ať třeba s opatřením.

První, na co se mohly těšit děti i paní učitelky, byl Den dětí. V pondělí 1. června se obě třídy sešly na zahradě MŠ, kde děti soutěžily a tančily na veselé písničky. Vyvrcholením bylo objevení balónů, které si děti odnesly jako dárek. Zahrada ožila za pár dní znovu, když školku navštívili pejsci. Děti se seznámily s bezpečností, jak se k pejskům chovat a měly také možnost pejsky vodit na vodítku a dát jim pamlsek.

Třída Motýlků se vydala do Centra přírodních věd. Zde se děti dozvěděly informace o životě ve Vesmíru, o západu a východu Slunce. Měly také možnost vyzkoušet si skafandr. Druhý den se rozloučily s poděkováním s paní Malou, která docházela celý rok dětem číst.

Červen je již mnoho let spjatý s Loučením s předškoláky. Každoročně se tato akce koná na zahradě MŠ a je určená pro všechny děti a jejich rodiče. V letošním školním roce loučení probíhalo ve vnitřních prostorách a bylo určeno výhradě pro děti, které odcházejí do základní školy. Děti předvedly rodičům připravený program a poté obdržely dárek na památku na svoji mateřskou školu.

Červen patří také výletům a sportovním aktivitám. Jelikož se ani jedno nemůže konat, poradili jsme si jinak. Ve spolupráci s maminkami, kterým patří velké poděkování, měly děti jedno dopoledne zpestřené hledáním malovaných kamínků po zahradě. Děti pracovaly s mapou a plnily jednoduché úkoly. I s nekonáním atletických závodů na jičínském sportovišti jsme si poradili, uspořádali jsme si je sami na zahradě MŠ. Děti běhaly, skákaly a házely. Byly nadšené a sportování se jim velmi líbilo.

 

Týden na lyžích

Druhý týden v únoru se konal lyžařský kurz, který z důvodu špatného počasí trval pouze 4 dny. 

Děti jezdily do lyžařské školy Yellow Point ve Skiareálu Vysoké nad Jizerou. Každé ráno jsme odjížděli od mateřské školy autobusem. Na horách na nás vždy čekali lyžařští instruktoři, kteří se nám velmi pěkně věnovali. 

Děti byly rozděleny do dvou skupin. Jedna poznávala jízdu na lyžích ve školičce s mírným kopečkem a druhá již vyrážela na sjezdovky s klasickým vlekem. 

Lyžařský kurz se vydařil, všechny děti byly spokojené a na hory se vždy těšily.

 

Drak nad školkou

V pátek 15. listopadu lítal nad naší školkou velký modrý drak. Nepřiletěl sám. Děti s paní učitelkami z obou tříd se vydaly pouštět draka na školkovou zahradu. Nejprve nám vítr moc nepřál, ale pak začalo foukat a to byla paráda...

 

Bramboriáda

Ve čtvrtek 10. října se v naší mateřské škole konala "Bramboriáda". Děti obdržely dopis od Žofinky a Ferdy, ve kterém stálo, že se mají vydat do své šatny a hledat další informaci. Zde děti vyřešily hádanku a dozvěděly se, že ve třídách na ně čekají různé úkoly: šťouchaly bramboru nosem, přecházely dráhu s bramborou mezi koleny, skákaly v bramborovém pytli, rovnaly obrázky brambor, pytlů a beden podle velikosti, přiřazovaly obrázky s počtem prstů k hromádce brambor, skládaly puzzle...

U každého úkolu si děti vzaly díl barevného papíru a poté složily panáčka "Bramboráčka". Paní kuchařky uvařily brambory na loupačku, které dětem velmi chutnaly. Na úplný závěr jsme společně na naší zahrádce vykopali brambory. 

Dopoledne se vydařilo a všichni jsme si ho parádně užili. 

 

Podzimní výlet na Pařez

Ve středu 25. září se vydaly děti ze tříd Berušek i Motýlků na výlet na Pařez. Všichni se na výlet těšili od samého rána. Paní kuchařka nachystala svačinu a pití a když přijel autobus, mohlo se vyrazit. 

Dojeli jsme ke středisku Pařez (dříve Liaz), nasvačili jsme se a vydali se na "túru". Cesta vedla převážně po lesních cestách. Děti tak procvičily chůzi v terénu - z kopce, do kopce, po kořenech... Velkým zážitkem byla zúžená cesta mezi skalami. Děti poznávaly druhy stromů, přírodniny a podél cesty na nás z mechu vykukovaly i houby.  Z dětí se staly také přírodní malíři, když pomocí klacíků kreslily do písku.

Počasí nám vlastně přálo, protože nás déšť zastihl pouze dvakrát, při jízdě tam a při nastupování do autobusu zpět. 

Všichni se těšíme na další výlet.

 

Pohádková jabloňka

Ve středu 4. září  přišel na zahradu mateřské školy zahradník. Písní Šel zahradník do zahrady svolal Berušky a Motýlky k jabloňce, kolem které poté děti i s paní učitelkami utvořily kruh. Společně si zanotovali písničky i s pohybem.

Pohádkovou jabloňku střeží jabloňková víla, a proto se na stromě vždy urodí hodně jablíček. Ta otrhaly děti se zahradníkem a vkládaly je do košíku. Velkou odměnou byla ochutnávka samotných jablíček. Všem moc chutnala.

 

Začal nový školní rok

Do školních lavic základních škol usedlo mnoho prvňáčků, někteří byli i z naší mateřské školy. Přejeme, aby se jim ve škole dařilo. 

A jaké jsou novinky v naší MŠ?

Z nejstarších Berušek se přes prázdniny stali nejmenší Motýlci. Přivítali jsme nové kamarády, především v Beruškách. To ale nejsou jediné změny. Z mateřské školy odešla asistentka pedagoga Romča a na mateřskou dovolenou nastoupila paní učitelka Míša. Děti se tedy setkávají s novými tvářemi.

Ve třídě Berušek je nová paní učitelka Ivča a ve třídě Motýlků bude na vycházky děti doprovázet paní učitelka Bára.

Během prázdnin v mateřské škole došlo k rekonstrukci topení. V obou třídách byly poté instalovány nové kryty radiátorů, Motýlkové se mohou těšit z nové podlahy ve třídě a schodiště má nový oranžový nátěr.

Celým školním rokem nás bude provázet Ferda se Žofinkou, což jsou dva kamarádi z třídních vzdělávacích programů s názvem „Hrajeme si s Ferdou a Žofinkou“.