Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 2020-2021 - finální.pdf

Kritéria 2020.pdf

 Zápis pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do Mateřské školy v Jičíně ve Fügnerově ulici budete moci využít elektronický předzápis, který bude spuštěn 2. května na adrese https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jicin-fugnerova

Po přihlášení  Vás již program navede, jaké kroky je třeba podniknout k vyplnění žádosti. Na základě vyjádření MŠMT z 3.4.2020 je v žádosti odstraněno vyjádření lékaře k očkování. Vyjádření je nahrazeno Čestným prohlášením k očkování dítěte. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat o něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Postup:

- tisk vyplněné žádosti

-  tisk čestného prohlášení k očkování 

- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

- pořízení kopie rodného listu dítěte / po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován /

Potřebné dokumenty podepíšete, vložíte do obálky a poté doručíte do naší mateřské školy v den řádného zápisu tj. 14. května 2020.

Způsoby doručení :

- do datové schránky školy ID : dmhq47r

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - posta@2ms.jicin.cz

- poštou nejpozději do 14.5.2020

- osobním podáním všech dokumentů v zalepené obálce ve škole do označené poštovní schránky přímo u vchodu do budovy školy.

Po podání žádosti bude dítěti přiděleno regiační číslo, které Vám zašleme. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem je stanoven na 29.5.2020 na našich webových stránkách nebo na budově školy. 

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy 20.5. od 9 do 11 hod.

Těšíme se, že tuto novou službu elektronického předzápisu využijete.

 

Další způsob podání žádosti.  

- zde najdete žádost zadost_jicin-fugnerova.pdf

- čestné prohlášení   Čestné prohlášení k očkování Prohlašuji.docx                             

- zajistíte kopie očkovacího průkazu a rodného listu / po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován /

- všechny podepsané dokumenty v obálce vhodíte do schránky umístěné u vchodu do budovy školy v den řádného zápisu 14.5.2020 nebo  

  poštou doručenou nejpozději do 14.5.2020.

- poté Vám zašleme na Vaši emailovou adresu registrační číslo 

 

Pokud nebudete moci žádost vytisknout, na vyžádání Vám žádost vydá ředitelka školy. 

 

                                                   Zdenka Matějková

                                                   ředitelka školy

                                                   posta@2ms.jicin.cz

                                                   tel. 736260304