předčtenářská gramotnost

- rozvoj slovní zásoby

- vyprávění příběhu podle dějové posloupnosti- rozvoj sloví zásoby

- popis obrázku

- zrakové vnímání

- rozdíly- malované čtení

- rozvoj sloní zásoby

- paměť- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásoby)

- rýmy

- fonematický sluch- přiřazování symbolů

- zrakové vnímání

+ jemná motorrika- rozvoj slovní zásoby (předložky, podstatná jména, přídavná jména, slovesa)

- tvoření otázek

- komunikační dovednosti- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásoby)

- vytleskávání slabik (rytmizace)

- počet slabik- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásoby)

- určování prvního písmene ve slově- roční období (jaro, léto, pozim, zima)

- přiřazování

- pojmenování obrázků (rozvoj slovní zásby)- určování prvního písmena ve slově

- slovo od daného písmena

- pojmenování předmětů

+ jemná motorika


- přiřazování obrázku k písmenu

- pojmenování

- vyhledávání dvojic

+ jemná motorika