jemná motorika

- navlékání korálků

- vkládání dílků

- stříhání (správný úchop nůžek)

- manipulace s drobnými předměty

- vytrhávání papíru


- barvy

- zrakové vnímání

- jemná motorika (uchopení víčka kolíčkem a položení na podlložku)

- prostorová orientace- zrakové vnímání

- jemná motorika (pokládání drobných předmětů na předkreslený tvar)

- hmatové vnímání


- provlékání