Informace o nás

Mateřská škola, Jičín, Fügnerova 750 je druhou nejstarší  mateřskou školou v Jičíně, která byla otevřena v roce 1960. Její předností je výhodná pozice  v centru města v klidném prostředí s rozlehlou školní zahradou, která umožňuje dostatek vyžití během celého roku a dostupnost ostatních zařízení jako knihovna, kulturní dům, kino. Mateřská škola je dvoutřídní, součástí školy je školní jídelna. Třídy, herny a sociální  zařízení vyhovují dle hygienické vyhlášky pro 56 zapsaných dětí ve věku od 3 do 7 let.

Třída Berušek 28 dětí

Třída Motýlků 28 dětí


NEOTESÁNEK

Děti nechtějí být jako Neotesánek, raději se učí kouzelná slovíčka    

                                                    

 

Děkuji

Při jídle se nemlaská, nesrká

Prosím

Nůž do úst nepatří

Dobrý den!

Při řeči se dívej lidem do očí

Na shledanou!

Myj si ruce

Neskákej nikomu do řeči

Při zívání si dávej ruku před pusu

Podávej ruku

Odpadky patří do koše

Promiň

Splachuj na záchodě

Dávej přednost ve dveřích

Pouštěj sednout starší

Nelži

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Neplechovi

Cíl – Vytvářet v dětech podvědomí možného ohrožení svého zdraví i zdraví   druhých       

Činnosti

 • Práce s videokazetou: Každý měsíc shlédneme jeden z příběhů, ve kterém se děti seznámí s možným úrazem nebo nebezpečím. Každý příběh je zakončen kreslenou pohádkou a upozorněním že:

  NEHODA  NENÍ  NÁHODA !!!!!!

 • --------------------------------------------------------------------------------------
 • Babička a dědeček do školky
 • V průběhu školního roku nás budou pravidelně navštěvovat prarodiče dětí či významné osobnosti našeho města. Budou dětem předčítat pohádku a promlouvat s dětmi. Předčítáním chceme vytvářet:
 • Emoční potřeby dítěte a podporovat jeho psychický rozvoj
 • Formulovat čtecí a písemné návyky
 • Rozvíjet jazyk a slovní zásobu, vyjadřování,
 • Učit samostatnému myšlení, rozvíjet představivost,
 • Učit děti hodnotám a rozpoznávání dobra a zla
 • Učit úctě ke stáří

 

 •  

PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 - 2017

1. Hrajeme si se Sportíkem

         

--------------------------------------------------------------------------------------

2.   Neotesánek      

Cíl - učit děti základy společenského chování                                     

Děti nechtějí být jako Neotesánek, raději se učí kouzelná slovíčka  

--------------------------------------------------------

3.  Neplechovi

Cíl – Vytvářet v dětech podvědomí možného ohrožení svého zdraví i zdraví  druhých      

NEHODA  NENÍ  NÁHODA !!!!!!

--------------------------------------------------------

 

4.  Babička, dědeček do školky

Cíl - Rozvíjet jazyk, slovní zásobu a vyjadřování. Učit děti hodnotám a úctě ke stáří.