Návrat dětí do MŠ

03.05.2020 08:22

         

 Od 11.5.2020 je nutné dítě nahlásit nebo odhlásit z docházky a stravování obvyklým způsobem. Jídlo do jídlonosičů nevydáváme.

  • Rodič ručí za neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v posledních dvou týdnech u dítěte ani členů rodiny /kašehorečka, nechutenství, dušnost/
  • Rodič sám zváží, zda dítě patří do rizikové skupiny a rozhodne o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
  • Při prvním příchodu do MŠ po dlouhodobé nepřítomnosti, rodič podepíše čestné prohlášení zde
  • Během docházky dítěte NESMÍ vstoupit do školy nikdo se známými příznaky COVID -19.

Řídíme se těmito pravidly:

-         Do budovy vstupuje s dítětem pouze jedna doprovázející osoba v roušce bez zbytečného zdržování v šatně a v celé budově.

-         Doprovázející osoba nevstupuje do třídy při předávání dítěte ani při vyzvedávání. Zdržuje se v dostatečné vzdálenosti na chodbě                 před vstupem do třídy.

-         Po vstupu do třídy si dítě umyje ruce.

-         Dodržujeme zásady hygieny a pravidelného úklidu s desinfekčními prostředky. 

-        Obědy do jídlonosičů nevydáváme.

                                                                                Matějková Zdenka