Jak trávíme den

    6,15 -  7,15   scházíme se  u Berušek

    7,15 -  8,30   scházíme se, hrajeme si u Berušek a Motýlků

                         tvoříme, stříháme, malujeme a kreslíme, plníme úkoly, zpíváme, hrajeme

                         na hudební nástroje

    8,30 -   9,15  scházíme se v kruhu, cvičíme, svačíme

    9,15 -   9,30  hrajeme si a sportujeme na školní zahradě  nebo jdeme na vycházku

                        do okolí  

    9,30 - 11,30  připravujeme se na pobyt venku, hrajeme si a sportujeme ne školní zahradě

                        nebo jdeme na vycházku do okolí                    

  11,30 - 12,15  obědváme

  12,15 - 13,30  čteme pohádku a odpočíváme

  13,30 - 15,00  svačíme, hrajeme si, zpíváme a plníme úkoly, rozcházíme se

  15,00 - 16,15  scházíme se do jedné třídy dle plánu

 

 Co ještě děláme?

  chodíme a jezdíme do divadla a do kina

  hrajeme pohádky

  hrajeme na foukačky a harmoničky

  jezdíme na výlety

  chodíme do muzea, na výstavy a do knihovny

  navštěvujeme základní školy

  zúčastňujeme se výtvarných soutěží

  Nadstandardní aktivity

  angličtina

  plavání

  solná jeskyně

  lyžování

  bruslení

 Co nabízíme rodičům 

  podívat se do třídy na pěkné stavby a obrázky

  vánoční dílnu a zpívání

  třídní schůzky s ukázkou práce dětí

  společné tvoření

  besídku v K klubu

  zábavu u táboráku